برچسب: آرایش مناسب ویژه ایام سوگواری

آرایش مناسب ویژه ایام سوگواری ۲

آرایش مناسب ویژه ایام سوگواری

اصولا مجالس عزا نیازی به آرایش ندارند اما از آنجایی که خانم ها دوست دارند همیشه و همه جا آرایش داشته باشند مناسب دیدیم تا نحوه ی آرایشی مناسب و درخورو شایسته ی خانمها...