برچسب: آقایان

باید ها و نباید های تغذیه ای برای آقایان

پروستات یک غده در اندام تناسلی آقایان است. این غده مجرای عبور ادرار و منی را در آقایان احاطه کرده است. بنا به گفته مدلاین پلاس، هر چیزی که باعث عفونت ادرار شود، می‌تواند...