برچسب: آموزش مرحله به مرحله ملیله کاغذی

جا شمعی با ملیله کاغذی ۴۳

آموزش ملیله کاغذی(کوئیلینگ)

کوئیلینگ یا ملیله کاغذی یک فرم هنری است که شامل استفاده از نوارهای کاغذی و چسب است برای ایجاد و خلق آثار هنری و تزئینی؛راهبان فرانسوی و ایتالیایی با استفاده از کوئیلینگ برای تزئین...