برچسب گذاری توسط: آموزش کوئیلینگ(ملیله کاغذی)

جا شمعی با ملیله کاغذی ۴۳

آموزش ملیله کاغذی(کوئیلینگ)

اشتراک با دوستان: کوئیلینگ یا ملیله کاغذی یک فرم هنری است که شامل استفاده از نوارهای کاغذی و چسب است برای ایجاد و خلق آثار هنری و تزئینی؛راهبان فرانسوی و ایتالیایی با استفاده از...

ادامه مطلب.