برچسب: آموزش کوتاهی مدل شانا

آموزش کوتاهی مدل شانا ۲۲

آموزش کوتاهی مدل شانا

خیلی از خانم ها موهای بسیار کوتاه را ترجیح می دهند. زیرا نگهداری و فرم دادن به آن به راحتی امکان پذیر است . این مدل مدل شاناست . بلندی پشت آن معمولا تا...