برچسب: احساس مزاحم

۲

فکرهای مزاحم تکرار شونده؛وسواس

اختلال وسواس فکری – ‌عملی یک اختلال اضطرابی و مشخصه اصلی آن، افکار یا اعمال مستمر و تکراری است. این افکار (وسواس‌های فکری) و اعمال (وسواس‌های عملی) حتی برای افراد مبتلا به اختلال وسواس...