برچسب: ارتباط

۰

حرف مرا می‌فهمی؟

همه‌ موجودات برای برقرار ی ارتباط بایکدیگر، نیاز دارند پیام‌هایی را به هم ارسال و پیام‌هایی را دریافت کنند. این پیام‌ها می‌تواند با ارسال صدا، امواج الکتریکی، حرکت و… صورت گیرد. انسان‌ها نیز پیام‌های...

۳

تاثیرگذار باشید

همه ما می‌توانیم به محتوا و معنای حرکت‌های بدنی- اندامی و یا ایما و اشاره‌ای (ارتباطات غیر کلامی) یکدیگر پی ببریم، توانایی برقراری ارتباطات غیر کلامی از جمله مؤثرترین شیوه‌ها جهت نفوذ تأثیرگذاری بر...

۴

یادتان بماند

می‌دانیم که نوع و عمق نگاه، نوع و بلندا یا کوتاهی صدا، رنگ وشکل و شمایل لباس و …، هر کدام حامل یک پیام‌های خاص و مورد نظر خود هستند، جامعه‌ شناسان و نظریه...