برچسب: اشتباه کردن

۱۰ درس طلایی از آلبرت انیشتن ۱

۱۰ درس طلایی از آلبرت انیشتن

کنجکاوی را دنبال کنید “من هیچ استعداد خاصی ندارم. فقط عاشق کنجکاوی هستم“ چگونه کنجکاوی خودتان را تحریک می کنید؟ من کنجکاو هستم. مثلا پیدا کردن علت اینکه چگونه یک شخص موفق است و...