برچسب: انوشه انصاری

انوشه انصاری (+بیوگرافی) ۵

انوشه انصاری (+بیوگرافی)

شما حاضرید چقدر برای تحقق رویاهای خودتون بپردازید؟ آیا رویای شما ارزش حقوق یک ماه شما رو داره؟ یا شاید حقوق یک سال؟ شاید بهای اون به اندازه پس‌اندازی باشه که برای دانشگاه فرزندتون...