برچسب: بافت ترکیبی

جدا کردن مو برای بافت ۸

آموزش بافت ترکیبی

<img class="aligncenter" src="http:/ بافت ترکیبی بطور کلی از دو دسته بافت تشکیل شده که در پشت سر به هم می پیوندند. در زیر نحوه ی انجام آن نشان داده شده است.