برچسب: بایپس معده

۸

لاغری به شرط چاقو

عمل بای پس معده باعث کوچک‌ تر شدن آن می‌شود؛ به طوری که فرد با خوردن حجم کمی از غذا احساس سیری می‌کند و در نتیجه کالری کمتری جذب بدن می‌شود و فرد شروع...