برچسب: بهداشت حوله را جدی بگیرید

بهداشت حوله ۰

بهداشت حوله را جدی بگیرید

حوله یکی از لوازم بهداشت شخصی است که جهت رفع رطوبت پوست مورد استفاده قرار می گیرد و در صورت عدم رعایت نکاتی ممکن است سبب انتقال بیماری های عفونی شود.رطوبت از عوامل تسریع...