برچسب: بی خوابی

۱

خواب ‌آلودگی های بهاره

باز هم خمیازه‌ای می‌کشد و با بی‌حوصلگی سرش را روی میز کار می‌گذارد. خسته است و حوصله کارکردن ندارد؛ وقتی از او می‌پرسی چرا اینقدر کسل هستی، جوابش مشخص است، چیزی که هر سال...

بگوئید چه مشکلی دارید تا بگویم چه بخورید! ۱۹۱

بگوئید چه مشکلی دارید تا بگویم چه بخورید!

سرتان درد می کند؟ ماهی بخورید. ماهی زیاد مصرف کنید. روغن ماهی به پیش گیری از سردرد کمک می کند. زنجبیل هم با کاهش التهاب و درد عملکرد مشابهی دارد. تب دارید؟ ماست میل...