برچسب: تزريق چربي

۱

دانستنی های لیپو لیز

لیپو لیز به معنای تزریق چربی است ، اما به طور شایع به مفهوم تخریب بافت چربی یا کاهش بافت چربی به کار میرود . روش های مختلفی برای لیپولیز وجود دارد : ۱-...