برچسب: تغذیه در خدمت دهان و دندان

۱

تغذیه در خدمت دهان و دندان

اگر می‌‌خواهید از پوسیدگی دندان پیشگیری کنید، تعداد دفعات خوردن نیز به اندازه چیزی که می‌خورید اهمیت دارد. خوردن شیرینی همراه شام، کمتر از خوردن شیرینی به عنوان عصرانه به دندان‌های شما آ‌سیب می‌زند....