برچسب: تقویت بدن در بارداری

۱

تقویت بدن و رهایی از درد در دو دوره ی آخر بارداری

ماهیچه های کف لگن و افقی شکم مانند یک زنجیر از کودک شما محافظت می کنند،بنابراین باید به فکر تقویت آنها باشید.این تمرینات توسط متخصصین تناسب اندام طراحی شده و باعث کاهش استرس و...