برچسب: توصیه‌هاي غذایی

۰

مهربانی نوش جان کنید

مردم از قرون وسطی به این موضوع که غذاها و نوشیدنی‌ها بر خلق و خوی آنها موثر هستند، پی برده بودند. بقراط از اولین کسانی بود که غذاها را به دودسته خوب و بد...