برچسب: خروپف

۳

پیشگیری و درمان خروپف

خروپف نیز مانند تمامی صداهای دیگر با ایجاد ارتعاشات و به شکل امواج صوتی در هوا پخش می‌شود. مثلاً وقتی صحبت می‌کنیم. ارتعاش تارهای صوتی، صدای ما را شکل می‌دهند یا وقتی معده ما...