برچسب: خود ادراری

۰

سه راه برای متوقف کردن بی اختیاری ادرار

بی اختیاری ادرار یا همان از دست دادن کنترل نگه داری ادرار، یک مشکل شایعی است که اغلب زنان با آنها دست و پنجه نرم می کنند و همیشه از مطرح نمودن این مشکل احساس شرمساری می کنند، شدیدترین حالت آن زمانی رخ می دهد که شما به موقع به دستشویی نرفته اید و دچار سرفه و عطسه شده اید در این هنگام ممکن است نشت ادرار را به هنگام سرفه و عطسه تجربه و احساس کنید.