برچسب: خوشبختي

۷

در جستجوی گنـج

می‌توانید از این صفحه عبور کنید …خوب ظاهراً به نظر می‌رسد قصد دارید بمانید. حال که اینطور است بگذارید بگویم، منظور دقیقاً همین کاری بود که در حال انجام آنید. منظور این نبود که...

۶

به خودتان اعتماد کنید

چگونه خود را باور داشته باشیم: ابتدا فهرستی از تمام استعدادها و مهارت‌های خاص خود و تمام کارهایی که از عهده انجام آنها به خوبی برمی‌آیید، تهیه کنید (این بخش شامل اخلاقیات نیز می‌شود)....

زندگی زیباست ۰

زندگی آیینه است، زیبا شو تا زیبا شود

خیلی‌ها در زندگی خود خواهان آرامش هستند اما اغلب این آرامش دست‌نیافتنی به نظر می‌رسد. حتی کسانی که در زندگی خود به ثروت وموفقیت‌های مادی می‌اندیشند و درنهایت هم به آن دست می‌یابند، احساس...