برچسب: درد را با تغذیه کنترل کنید

۱

درد را با تغذیه کنترل کنید

استفاده از تغذیه مناسب جهت مقابله با درد به عنوان جزئی از توصیه‌های پزشکی سال‌هاست که مطرح می‌باشد. زمانی که احساس سردرد داریم، با خوردن یک قرص آن را برطرف می سازیم، ولی در...