برچسب: درمان آکنه با تغذیه

۱۴

ارتباط آکنه با غذای شما

قطعا غذاهایی که موجب آکنه می‌شوند و غذاهایی که از ایجاد آکنه پیشگیری می‌کنند، وجود ندارند؛ ولی برخی از غذاها آکنه را تشدید می‌کنند و برخی از غذاها، آکنه را بهبود می‌بخشند. اگر چه...