برچسب: در مورد سونوگرافی پستان

۴

در مورد سونوگرافی پستان

سونوگرافی از امواج صوتی که توسط انسان‌ها غیرقابل شنیدن هستند، برای مشاهده و تصویربرداری از پستان‌ها استفاده می‌کند. در سونوگرافی از اشعه X و یا هیچ اشعه یونیزان دارای عوارضی استفاده نمی‌شود.دستگاه‌های سونوگرافی دارای...