برچسب: دستور العملی برای زیبا تر شدن دست و پاها

دستور العملی برای زیبا تر شدن دست و پاها ۱۱

دستور العملی برای زیبا تر شدن دست و پاها

برای زیبا تر شدن دست و پاها باید این مراحل را انجام دهید: ۱-چهار قطعه پارافین جامد را درون ماکروفر یا روی اجاق گاز ذوب کنید. ۲-این مخلوط را درون مرطوب کننده ی غلیظی...