برچسب: دعا كرد برای آنها كه دوستش ندارند

دعا کرد برای آنها که دوستش ندارند ۲

دعا کرد برای آنها که دوستش ندارند

دو روز مانده به پایان جهان‏،‏ تازه فهمید که هیچ زندگی نکرده است. تقویمش پر شده بود و تنها دو روز، تنها دو روز خط نخورده باقی بود. پریشان شد و آشفته و عصبانی...