برچسب: رابطه دندان و بيماریهاي قلبی

۲

رابطه دندان و بیماریهای قلبی

بین از دست دادن دندان‌ها و بیماری‌های قلبی ارتباط وجود دارد. نمی‌توان گفت افرادی که دچار ناراحتی دهان و دندان هستند، حتماً به بیماری قلبی عروقی مبتلا می‌شوند یا خیر، و در حال حاضر...