برچسب: راهنمای تغییر سبک زندگی و عادت غذایی به منظور کاهش وزن

۳

راهنمای تغییر سبک زندگی و عادت غذایی به منظور کاهش وزن

در افراد چاق، گاهی تغییر سبک زندگی ، موثر تر از گرفتن رژیم لاغری برای کاهش وزن است.شخصا فردی را دیده ام که بدون تغییر مقدار غذای دریافتی خود،تنها با حذف شکر و شیرینی،...