برچسب: راههای ریلکس شدن

کنار آمدن با استرس ۱

با استرس احساسی چه کنیم؟

یکی از سخت ترین استرس‌ ها استرس احساسی است. این استرس که معمولاً ساخته دست خودمان است، ممکن است از هیچ به وجود آمده و استرسی که ایجاد می‌کند فقط آن احساساتی که حس...