برچسب: راهکارهایی برای اینکه چیزی را به دل نگیریم!

۲

راهکارهایی برای اینکه چیزی را به دل نگیریم!

یک مشکل بزرگ که می‌تواند اعتمادبه‌نفستان را پایین آورده یا چنان عصبانیتان کند که از گوش‌هایتان دود بیرون بیاید، این است که همه چیز را به خودتان بگیرید.همینطور ممکن است سعی کنید پوست‌کلفت‌تر شوید...