برچسب: رژيم غذایی از ديدگاه ابوعلی سينا

۹

رژیم غذایی از دیدگاه ابوعلی سینا

با نگاهی به طب سنتی و تطبیق آن با علوم امروزی در می‌یابیم که حکمای پیشین با چه ظرافت، دقت و حساسیتی به مواردی که ما امروزه به‌عنوان اصول تغذیه صحیح آنها را می‌شناسیم،...