برچسب: رژيم گياهخواری

۴

ارتقا سیستم ایمنی با تغذیه

سیستم ایمنی، یک سیستم دفاعی علیه انواع ویروس‌ها، باکتری ها، سم‌ها و دیگر عوامل بیماری زاست. این سیستم، بسیار پیچیده و شامل سیستم لنفاوی، گلبول‌های سفید، به‌ ویژه سلول‌های T می‌باشد که موادی علیه...