برچسب گذاری توسط: زندگي مشترك

۹

راز‌هایی برای موفقیت درقبل و بعد ازدواج

اشتراک با دوستان: زندگی مشترک افقی روشن و جلوه‌ گاهی زیبا برای تولدی دوباره است؛ مشروط بر آنکه وجوه ضروری این اشتراک، یعنی توانایی‌ها و مهارت‌های خاص و سازنده در تفکر، بینش و عملکرد...

ادامه مطلب.
زندگی مشترک ۱۴

نکاتی که شما را در زندگی مشترک موفق می‌کند

اشتراک با دوستان: شاید مهم‌ترین اتفاق زندگی هر فرد ازدواج او باشد. زمانی که یک زندگی مشترک شروع می‌شود، زن و شوهر در موقعیت خاصی قرار می‌گیرند که قبلاً آن را هرگز تجربه نکرده‌اند...

ادامه مطلب.