برچسب گذاری توسط: زندگی کوتاه است!

۸

زندگی کوتاه است!

اشتراک با دوستان: قبل از اینکه چیزی بفهمید، به خودتان می‌آیید و می‌پرسید، «چطور اینقدر زود دیر شد؟» پس برای فکر کردن به زندگیتان وقت بگذارید. وقت بگذارید تا بفهمید واقعاً چه می‌خواهید و...

ادامه مطلب.