برچسب: زیبایی اندام

۲

باریک از هر طرف شوید!

با این برنامه که همزمان، شکم و کمرتان را شکل می دهد، می توانید میان تنه خود را لاغر نمایید. اگرچه برخی تمرینهای شکم می توانند باعث آسیب به ستون مهره ها شوند –...