برچسب: زیبـایی فراتر از ظاهر است

۲

زیبـایی فراتر از ظاهر است

زیبایی واقعی، آن خودآگاهی است که شما را وا می‌دارد خود را دوست بدارید و با اعتماد به نفس و برخوردی گرم و دلنشین با دیگران روبه‌رو شوید و به آنها نشان دهید که...