برچسب گذاری توسط: سالک مرطوب

۱۹

سالک و درمان آن

اشتراک با دوستان: لیشمانیوزبیماری انگلی است که توسط گونه ها مختلف تک یاخته ای بنام لیشمانیا ایجاد می شود . این بیماری در ۸۸ کشور جهان که اکثرا کشورهای حال توسعه هستند دیده می...

ادامه مطلب.