برچسب: سكته مغزی

۰

با تغذیه جلوی حمله مغزی را بگیرید

سکته مغزی به کاهش پیشرونده عملکرد مغز و آسیب بافت مغز در اثر اختلالات خونرسانی اطلاق می‌گردد. این امر می‌تواند ناشی از ایسکمی مغز و یا خونریزی در مغز باشد. ایسکمی یا قطع خونرسانی...