برچسب: سیبِ زمینی

۳

این سیبِ زمینی

سیب زمینی(solanum toberosum)یکی از اعضای خانواده سونالاسه یا تاجریزان است‌. دارای برگ‌های مرکب و بریده و گل‌های سفید یا بنفش می‌باشد. میوه آن کوچک، کروی، قرمز و سمی است، ولی دارای ساقه‌های زیر زمینی...