برچسب: شناخت ضعف‌ها

۳

رشد شخصیت

برای رشد شخصیت در انسان‌ها هیچ محدودیتی وجود ندارد. همه ما می‌توانیم خوب باشیم؛ ولی در عین حال رسیدن به کمال مطلوب غیر ممکن است. برای خوب بودن، درست مثل هر هدف دیگر، باید...