برچسب: قاب عینک مناسب

۰

راهنمای انتخاب قاب عینک مناسب

شکل صورت و شکل فریم:به طور کلی، فریمی که برای فرد انتخاب می‌‌شود بایستی دارای خطوطی باشد که آن دسته از سطوح صورت را که از حالت ایده‌آل فاصله دارد را تعدیل نماید.