برچسب: كاندیشنر چیست ؟

شامپو ها رابشناسید ۷

شامپو ها رابشناسید

دکتر محمد جواد ناظمی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت وگو با ایسنا با تقسیم کردن شامپوها به سه دسته معمولی، درمانی و ترکیبی از این دو اظهار داشت: تمامی شامپوها...