برچسب گذاری توسط: ماساژ سر با روغن های گیاهی

۱۵

برای رویش مو از ماساژ کمک بگیرید

اشتراک با دوستان: ماساژ با گذاشتن فشار پوست سر را گرم می کند وشریانهای خون را برای افزایش گردش خون باز می نماید .افزایش گردش خون به این معناست که فولیکولهای مو مواد مغذی...

ادامه مطلب.