برچسب: مسواك خورشيدي

پاسخ به سولات شما(سلامت) ۶۴

پاسخ به سولات شما(سلامت)

سوال-من باردار هستم آیا رنگ کردن مو ایرادی دارد؟ پاسخ- بهترین زمان برای رنگ کردن مو بعد از سه ماهه‌ی اول بارداری است. قبل از رنگ کردن کل مو ابتدا قسمت کوچکی از مو...