برچسب: مصری مدل ژان پییر

۴۳

آموزش کوتاه کردن مو و انواع مدلهای مصری

با توجه به درخواست های شما عزیزان برای انواع کوتاهی ها مناسب دیدیم این بست را اختصاص دهیم برای پایه و اساس کوتاه کردن مو و انواع مدل های مصری : مدل های مختلف...