برچسب: مقابله با خشکی پوست

۷

مقابله با خشکی پوست

پوست خشک، پوستی است که دارای کشیدگی خاص بوده و چربی و رطوبت ندارد. هرچه آب، بیشتر در پوست حفظ شود کمتر دچار خشکی می‌شود. پوست خشک و سفت، به ترمیم آب از دست...