برچسب: من هم می توانم روزه بگیرم؟

۲

من هم می توانم روزه بگیرم؟

اسلا‌م روزه را برای تمام افرادی که قادر به روزه داری باشند، واجب دانسته و این عمل شریف برای سایر ادیان نیز گرامی‌ می‌ باشد، ولی عملی که موجب آزار و ضرر به خود...