برچسب: نحوه استفاده از سنگ‌پا

پاهای زیبا ۰

ترک‌پا گسلی دردآلود

یکی از شکایات شایع بیماران خصوصا بانوان، شاخص خشکی‌های کوچک یا ترک‌های شدید کف پا می‌باشد. این ضایعات به دو دسته «فیزیولوژیک و بیماری‌های پوستی» طبقه‌بندی می‌شوند. فیزیولوژیک در مناطقی که آب و هوای...