برچسب: نکات خانه داری

تمیز کردن پنجره ها ۰

بـرق انـداخـتـن شـیـشـه‌هـا در ۵ حـرکـت

آلودگی‌هایی هستند که شما را مجبور می‌کنند هر چند روز یک‌بار شیشه‌های خانه‌ را نظافت کنید… احتمالا پس از تمیز کردن شیشه‌های خانه با دستمال گردگیری، متوجه پرزهای دستمال و خطوط ریزی که از...