برچسب: پیشگیری ازخط اخم ابرو

خط اخم لبرو ۳

پیشگیری ازخط اخم ابرو با توصیه هایی فوق العاده!

بعضی وقتها خواسته ونا خواسته و بدون آنکه متوجه باشیم اخم می‌کنیم آن هم درست زمانی که اصلا لازم نیست مثل تماشای تلویزیون ،رانندگی ،گوش کردن دقیق به صحبت دیگران ویا رادیو ودر معلمان...