برچسب: چاقي

۰

استرس و چاقی

گروه ۰۱۲: افرادی که تحث تاثیر استرس‌های ذاتی و اکتسابی خود روز‌به‌روز چاق‌تر می‌شوند.استرس و اضطراب زمینه‌ساز خیلی از بیماری‌های روان تنی برشمرده می‌شوند و چنان بنی نوع بشر را در گستره گیتی در...

اندام زیبا ۳

۱۴ گام برای مهار چاقی

در زیر برخی رفتارها از دکتر محمدصادق کرمانی ذکر شده است که با رعایت آنها می‌توان به اندام متناسبی دست پیدا کرد: ۱- فقط در حالت نشسته و در یک مکان خاص غذا بخورید.